Palvelut

Yritykseni tarjoaa mm. seuraavia palveluita:

  • maanrakennusurakointi joko kokonaishintaisena urakkana tai myös laskutyönä tehtynä
  • maanrakennustyöhön/rakentamiseen liittyvä neuvonta- ja konsultointipalvelu sekä avustaminen maanrakennustöiden suunnittelussa.
  • rakennustyön ulkopuolen KVV-työnjohtajan tehtävät ja vastaavan työnjohtajan tehtävät
  • maa-ainesten seulonta/välppäys (esim. hyötykäyttöön kelpaavien kaivumateriaalien lajittelu seulomalla)